rvxx

Biểu phí đăng bài dành cho nhà cung cấp tại RVXX

RVXX áp dụng biểu phí đăng bài mới và phí duy trì đối với các nhà cung cấp, thời gian chu kỳ là 30 ngày kể từ ngày đăng bài. Nhà cung cấp phải đóng phí duy trì cho 30 ngày tiếp theo, nếu trễ hẹn sẽ bị gỡ bài đăng trên website.

Bảng giá chung dành cho NCC

Áp dụng phí chung là x2 đối với em hàng bình dân, giá rẻ (giá đi khách nhanh từ 500k trở xuống).

Ví dụ: Em hàng Nhung giá đi khách với giá 300k thì em Nhung phải đóng 600K/Tháng cho 1 bài review

Áp dụng phí chung là x3 đối với gái gọi cao cấp (giá đi khách nhanh từ 500k trở lên).

Trường hợp nhà cung cấp muốn tạm dừng duy trì bài phải báo lại cho RVXX ngay, có kèm theo link bài.

Cảm ơn quý nhà cung cấp đang sử dụng dịch vụ tại RVXX, Thân!